Tarifes Solars

Solar 1 (2,68 KW)

8658al mes
 • Inclou 8 plaques solars

 • Import finançat amb SOYOU

 • des de 60 terminis

 • Preu sense finançament: 4.377,78€ (IVA inclòs)

   

Solar 2 (4,02 KW)

7419al mes
 • Inclou 12 plaques solars

 • Import finançat amb SOYOU

 • des de 120 terminis

 • Preu sense finançament: 6.566,67€ (IVA inclòs)

Solar 3 (6,7 KW)

12366al mes
 • Inclou 20 plaques solars

 • Import finançat amb SOYOU

 • des de 120 terminis

 • Preu sense finançament: 10.944,45€ (IVA inclòs)

Tarifes solars + Carregador VE

11162al mes
 • Inclou tarifa pack Solar 1

 • Import finançat amb SOYOU

 • des de 60 terminis

 • Preu sense finançament: 5.587,78€ (IVA inclòs)

8786al mes
 • Inclou tarifa pack Solar 2

 • Import finançat amb SOYOU

 • des de 120 terminis

 • Preu sense finançament 7.776,67€ (IVA inclòs)

13733al mes
 • Inclou tarifa pack Solar 3

 • Import finançat amb SOYOU

 • des de 120 terminis

 • Preu sense finançament: 12.154,45€(IVA inclòs)

Els packs solars inclouen Inversors Fronius Simo, estructura i metering. El pack solar 1 inclou 3 inversors Fronius Simo. El pack solar 2 inclou 4 inversors Fronius Simo. El pack solar 3 inclou 6 inversors Fronius Simo.

Preus vàlids des de 2019.09.04. Ordre TEC / 1366/2018, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges d’accés d’energia elèctrica per a 2019. Conceptes que també inclou la factura: lloguer comptador, cost corresponent a el bo social, IVA i impostos elèctrics. L’impost que grava el subministrament a Canàries és l’impost general indirecte canari (IGIC). És de el 7% sobre el lloguer de el comptador i d’un 3% per al consum realitzat per empreses, autònoms i habitatges la potència contractada sigui superior a 10kW. Finalment, grava amb un 0% el consum realitzat per habitatges amb potències inferior o igual a 10 kW. D’altra banda, a Ceuta i Melilla tenen el impost sobre la producció, els serveis i la importació de les ciutats de Ceuta i Melilla (IPSI), que grava un 8% de l’servei a Ceuta i un 4% a Melilla.

Ja ens coneixes. Ens proves?

Contractar