Tarifa Runners

Per a cada quilòmetre (KM) recorregut en una cursa de Ultra trail o running, es bonificaran 5 kilowats hora (KWh) gratuïts, fins a un màxim del 30% del consum total anual (kWh) en període Vall. La cursa haurà de ser reconeguda per una federació d’atletisme oficial, o en qualsevol cas haurà de tenir lloc en circuits oficials de curses especificades en el ITRA (Internacional Trail Running asociation) https://itra.run/

Els nostres preus

 • Punta.
  Terme de potència: 30,241383 € / kW any
  Terme de energia: 0,367915 € / kWh
  Impostos no inclosos

 • Pla.
  Terme de potència: 30,241383 € / kW any
  Terme de energia: 0,314989 € / kWh
  Impostos no inclosos

 • Vall.
  Terme de potència: 3,238773 € / kW any
  Terme de energia: 0,277068 € / kWh
  Impostos no inclosos

Contracta ara

Preus calculats d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol canvi en la normativa que afecti components regulats o bé si s’aprovessin nous conceptes del preu de l’electricitat, s’aplicaria íntegrament en el preu.
Els preus globals del producte, integrat per un terme de potència i un terme d’energia, inclouen tots els conceptes i pagaments associats al mercat d’ofertes, inclosos els peatges de transport i distribució d’electricitat i els càrrecs del sistema elèctric, exceptuant l’IVA i l’impost elèctric.

En el preu del terme de potència (€/kW any) i del terme d’energia (€/kWh) s’hi aplica el descompte temporal sobre els càrrecs del sistema elèctric que recull la disposició addicional tercera del RDL 17/2021, de 14 de setembre, vigent per als consums realitzats entre el 16/09/2021 i el 31/12/2021. Per a més informació veure aquí

Ja ens coneixes. Ens proves?

Contractar